Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών.

Από αυτόν τον μηνά αρχίζει να ισχύει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών.

Αν και μεγάλο ρίξτε μια ματιά,έχει ενδιαφέρον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: